“ชีวะ คือ ชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดเรียนชีวะ”

pre1-.jpg

ชีวะ ก็คือ “ชีวิต” ถ้าอยากมี “ชีวิต” ก็ต้องเรียนชีวะ

Advertisements